consulting

Pomagamy planować consulting

Uporządkujemy strukturę Twojej firmy.

Analizujemy firmę

Analiza jest bardzo ważną częścią działań w ramach consultingu. Tak naprawdę każdy kolejny etap bazuje właśnie na niej i pozwala ustalić odpowiednie działania dla firmy.

Przeprowadzając audyt analizujemy nie tylko zewnętrzne działania firmy, ale także te wewnętrze, ponieważ muszą być one ze sobą bardzo spójne. To pozwala nam zobaczyć na jakim etapie znajduje się firma.

Research rynku

Uzyskane informacje ze wstępnej analizy, zestawiamy z celami biznesowymi firmy. W całym procesie bardzo ważna jest szczera rozmowa z nami, dzięki czemu będziemy mogli zdobyć jak najlepsze informacje.

Research pozwala prześledzić nam rynek, na którym działa firma lub chciałaby działać. Badając rynek, nie zapominamy o przeanalizowaniu konkurencji naszych klientów, co pozwala planować nam działania z wyprzedzeniem.

Dobieramy strategię

Dzięki wnioskom z analizy rynku, konkurencji, działań i struktury firmy możemy przygotować odpowiednią i szczegółową strategię. Jest ona zawsze spójna z celami i misją firmy.

Przygotowywane przez nas strategie cechują się przede wszystkim długofalowymi działaniami. W zależności od tego na jakim etapie znajduje się firma, takie dobieramy narzędzia do realizowania strategii.

Zdobądź wiedzę jak stworzyć rozpoznawalną firmę.

Zbuduj silną pozycję na rynku.